Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties

Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen

Duurzaam ondernemen is een belangrijke pijler in het beleid van Leo de Kock en Zn.. Per september 2013 zijn we gestart met het toepassen van richtlijn ISO 26000, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO), in ons bedrijf. Dit houdt in dat bij alle bedrijfsbeslissingen niet alleen het effect op de winst telt, maar ook de gevolgen voor alle belanghebbenden (d.w.z. dier, mens en milieu) een zwaarwegender rol spelen. In de bedrijfsvoering kun je dit terugzien doordat duurzaamheid nadrukkelijker aan de orde komt.

Wij streven bij bedrijfsbeslissingen naar een zorgvuldige balans tussen people (mensenrechten en arbeidspraktijk), planet (milieu) en profit (eerlijk zaken doen, consumentenaangelegenheden en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap). Daarnaast zoeken we voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten en streven we naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Op het gebied van MVO rapporteren wij jaarlijks in de zogeheten zelfverklaring en referentiematrix die u hier kunt vinden. 

De NEN heeft onze zelfverklaring en referentiematrix conform ISO 26000 goedgekeurd en op hun publicatieforum geplaatst. Deze kunt u ook hier vinden.